Mây thẻ: Lc 16: 9-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-11-2021 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên

Làm tôi tiền của (06.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 9-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-4-2021 – Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Vẫn không tin (10.4.2021 - Thứ Bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-11-2020 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên

Làm tôi tiền của (07.11.2020 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 9-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-4-2020 – Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Vẫn không tin (18.4.2020 – Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10/11/2018

Làm tôi tiền của (10.11.2018 – Thứ Bảy Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 16, 9-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày