Mây thẻ: Lc 16: 1-8

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên

Hành động khôn khéo (05.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 1-8 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên

Hành động khôn khéo (06.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 1-8 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8/11/2019 – Thứ Sáu Tuần 31 TN

Hành động khôn khéo (8.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 16, 1-8 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-8-2022 | Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên

Để trẻ em đến với Thầy (13.8.2022 – Thứ Bảy Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến...