Mây thẻ: Lc 16

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-3-2022 | Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay

Có một vực thẳm (17.3.2022 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-11-2021 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên

Làm tôi tiền của (06.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 9-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-11-2021 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên

Hành động khôn khéo (05.11.2021 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 1-8 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-3-2021 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay

Có một vực thẳm (04.3.2021 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-11-2020 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên

Làm tôi tiền của (07.11.2020 – Thứ Bảy Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 9-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-11-2020 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên

Hành động khôn khéo (06.11.2020 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 16, 1-8 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22/9/2019 – Chúa Nhật 25 TN, Năm C

Khôn khéo (22.9.2019 – Chúa Nhật 25 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 16, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày