Trang nhà mây thẻ Lc 15: 1-3.11-32

Mây thẻ: Lc 15: 1-3.11-32

lời chúa

Lời Chúa ngày 14/3/2020

Ăn mừng (14.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 2 MC) Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày