Mây thẻ: Lc 15: 1-10

lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 4-11-2021

Xin chung vui với tôi (04.11.2021 – Thứ Năm Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 15, 1-10 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-11-2020 – Thứ Năm Tuần 31 Thường niên

Xin chung vui với tôi (05.11.2020 – Thứ Năm Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 15, 1-10 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7/11/2019 – Thứ Năm Tuần 31 TN

Xin chung vui với tôi (7.11.2019 – Thứ Năm Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 15, 1-10 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 8/11/2018

Xin chung vui với tôi (08.11.2018 – Thứ Năm Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 15, 1-10 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày