Mây thẻ: Lc 15

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-3-2022 | Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Trở về / Thầy là ánh sáng thế gian (27.3.2022 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C) 1. Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 - Trở về Tất cả những người thu thuế và những người...
lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 4-11-2021

Xin chung vui với tôi (04.11.2021 – Thứ Năm Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 15, 1-10 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-3-2021 – Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay

Ăn mừng (6.3.2021 – Thứ Bảy Tuần 2 MC) Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày