Mây thẻ: Lc 14: 15-24

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-10-2020 – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên

Xin kiếu (03.11.2020 – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/11/2019 – Thứ Ba Tuần 31 TN

Xin kiếu (5.11.2019 – Thứ Ba Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6/11/2018

Xin kiếu (06.11.2018 – Thứ Ba Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày