Trang nhà mây thẻ Lc 14: 1-6

Mây thẻ: Lc 14: 1-6

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-10-2020 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên

Chữa khỏi và cho về (30.10.2020 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1-6 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-11-2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên

Một sợi tóc (25.11.2020 – Thứ Tư Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 12-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Top Video

Xem nhiều trong ngày