Mây thẻ: Lc 14: 1-6

lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 29-10-2021

Chữa khỏi và cho về (29.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1-6 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-10-2020 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên

Chữa khỏi và cho về (30.10.2020 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1-6 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày