Trang nhà mây thẻ Lc 14

Mây thẻ: Lc 14

lời chúa

Lời Chúa ngày 6/11/2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN

Từ bỏ hết (6.11.2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày