Trang nhà mây thẻ Lc 14

Mây thẻ: Lc 14

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-11-2020 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên

Từ bỏ hết (04.11.2020 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-10-2020 – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên

Xin kiếu (03.11.2020 – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-10-2020 – Thứ Bảy Tuần 30 Thường niên

Ngồi chỗ cuối (31.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/11/2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN

Từ bỏ hết (6.11.2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi...

Tin/ bài mới đăng

ĐTC Phanxicô gửi thông điệp cho Tổng thống Biden nhân dịp ông nhậm chức

ĐTC Phanxicô gửi thông điệp cho Tổng thống Biden nhân dịp...

Ngày 20/1 nhân dịp ông Joseph Biden, Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, Đức Thánh Cha Phanxicô...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-1-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 TN

Kêu gọi người tội lỗi (16.01.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn...