Mây thẻ: Lc 14

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 3-11-2021

Từ bỏ hết (03.11.2021 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với...
lời chúa

Lời Chúa thứ Bảy ngày 30-10-2021

Ngồi chỗ cuối (30.10.2021 – Thứ Bảy Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò...
lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 29-10-2021

Chữa khỏi và cho về (29.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1-6 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-11-2020 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên

Từ bỏ hết (04.11.2020 – Thứ Tư Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-10-2020 – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên

Xin kiếu (03.11.2020 – Thứ Ba Tuần 31 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-10-2020 – Thứ Bảy Tuần 30 Thường niên

Ngồi chỗ cuối (31.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/11/2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN

Từ bỏ hết (6.11.2019 – Thứ Tư Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...