Mây thẻ: Lc 13: 31-35

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-10-2020 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên

Hôm nay, ngày mai (29.10.2020 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 31-35 Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...