Mây thẻ: Lc 13: 31-35

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-10-2020 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên

Hôm nay, ngày mai (29.10.2020 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 31-35 Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày