Mây thẻ: Lc 13: 10-17

lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 25-10-2021

Đứng thẳng được (25.10.2021 – Thứ Hai Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 10-17 Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-10-2020 – Thứ Hai Tuần 30 Thường niên

Đứng thẳng được (26.10.2020 – Thứ Hai Tuần 30 Thường niên) Lời Chúa: Lc 13, 10-17 Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày