Mây thẻ: Lc 12: 32-48

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-8-2022 | Chúa nhật 19 Mùa Thường niên

Chủ về (07.8.2022 – Chúa nhật 19 Mùa Thường niên, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 32-48 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-8-2022 | Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên

Để trẻ em đến với Thầy (13.8.2022 – Thứ Bảy Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến...