Mây thẻ: Lc 12: 13-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 31-7-2022 | Chúa nhật 18 Mùa Thường niên

TÍCH TRỮ (31.7.2022 – Chúa nhật 18 Mùa Thường niên, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-10-2020 – Thứ Hai Tuần 29 Thường niên

Những kho lớn hơn (19.10.2020 – Thứ Hai Tuần 29 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày