Mây thẻ: Lc 11: 5-13

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-10-2020 – Thứ Năm Tuần 27 Thường niên

Hãy xin thì sẽ được (08.10.2020 – Thứ Năm Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10/10/2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN

Hãy xin thì sẽ được (10.10.2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN) Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày