Mây thẻ: Lc 11: 42-46

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 13-10-2021

Xao lãng lẽ công bình (13.10.2021 – Thứ Tư Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu!...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-10-2020 – Thứ Tư Tuần 28 Thường niên

Xao lãng lẽ công bình (14.10.2020 – Thứ Tư Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu!...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày