Trang nhà mây thẻ Lc 11: 37-41

Mây thẻ: Lc 11: 37-41

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-10-2020 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên

Bên ngoài, bên trong (13.10.2020 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 37-41 Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/10/2019 – Thứ Ba Tuần 28 TN, Thánh Têrêsa Giêsu

Bên ngoài, bên trong (15.10.2019 – Thứ Ba Tuần 28 TN - Thánh Têrêsa Giêsu) Lời Chúa: Lc 11, 37-41 Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa....

Tin/ bài mới đăng

Lịch công giáo năm 2021

Lịch Công Giáo Tháng 2 năm 2021

Xem thêm: Các ngày lễ lớn năm 2021 Trang Suy niệm Lời Chúa nguồn HĐGMVN Thánh Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần (dành cho...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-1-2021

Bông lúa trĩu hạt (29.01.2021 – Thứ Sáu Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn...