Mây thẻ: Lc 11: 37-41

lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 12-10-2021

Bên ngoài, bên trong (12.10.2021 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 37-41 Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-10-2020 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên

Bên ngoài, bên trong (13.10.2020 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 37-41 Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/10/2019 – Thứ Ba Tuần 28 TN, Thánh Têrêsa Giêsu

Bên ngoài, bên trong (15.10.2019 – Thứ Ba Tuần 28 TN - Thánh Têrêsa Giêsu) Lời Chúa: Lc 11, 37-41 Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày