Mây thẻ: Lc 11: 29-32

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-3-2022 | Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay

Con Người sẽ là một dấu lạ (09.3.2022 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ...
lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 11-10-2021

Tìm kiếm dấu lạ (11.10.2021 – Thứ Hai Tuần 28 TN - Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng) Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-2-20201 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

Con Người sẽ là một dấu lạ (24.02.2021 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-10-2020 – Thứ Hai Tuần 28 Thường niên

Tìm kiếm dấu lạ (12.10.2020 – Thứ Hai Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4/3/2020

Con Người sẽ là một dấu lạ (04.3.2020 – Thứ Tư Tuần 1 MC) Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/10/2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN

Tìm kiếm dấu lạ (14.10.2019 – Thứ Hai Tuần 28 TN) Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày