Mây thẻ: Lc 11: 15-26

lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 8-10-2021

Ngón tay Thiên Chúa (08.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 15-26 Khi ấy, có mấy người nói rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-10-2020 – Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên

Ngón tay Thiên Chúa (09.10.2020 – Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 15-26 Khi ấy, có mấy người nói rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác...
lời chúa

Ngón tay Thiên Chúa (13.10.2017 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên)

Khi ấy, có mấy người nói rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày