Mây thẻ: Lc 11: 1-4

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 6-10-2021

Xin dạy chúng con cầu nguyện (06.10.2021 – Thứ Tư Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày