Mây thẻ: Lc 11: 1-13

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-7-2022 | Chúa Nhật 17 Thường Niên

Abba ! Cha ơi ! (24.7.2022 – Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C) Lời Chúa: Lc 11, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày