Mây thẻ: Lc 10: 21-24

lời chúa

Lời Chúa ngày 1-12-2020 – Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng

Thánh Thần tác động (01.12.2020 – Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 10, 21-24 Khi ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày