Mây thẻ: Lc 10: 17-24

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-10-2020 – Thứ Bảy Tuần 26 Thường niên

Hớn hở vui mừng (03.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 26 TN

Hớn hở vui mừng (5.10.2019 – Thứ Bảy Tuần 26 TN) Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày