Trang nhà mây thẻ Lc 10: 17-24

Mây thẻ: Lc 10: 17-24

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-10-2020 – Thứ Bảy Tuần 26 Thường niên

Hớn hở vui mừng (03.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5/10/2019 – Thứ Bảy Tuần 26 TN

Hớn hở vui mừng (5.10.2019 – Thứ Bảy Tuần 26 TN) Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải...

Tin/ bài mới đăng

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đặt viên ngói âm dương đầu tiênvideo

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đặt viên ngói âm dương đầu...

Sáng thứ Năm ngày 7-1-2021 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã đi thị sát Công trình Trùng tu Nhà thờ Chính tòa...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-1-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 TN

Kêu gọi người tội lỗi (16.01.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn...