Mây thẻ: Lc 10: 1-9

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-1-2022 | Thứ Tư – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh...

Vào nhà, vào thành phố (26.01.2022 – Thứ Tư – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Titô, Giám mục) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và...
lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 18-10-2021

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2021 – Thứ Hai Tuần 29 TN - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-1-2021 – Thứ Ba Tuần 3 TN

Vào nhà, vào thành phố (26.01.2021 – Thứ Ba Tuần 3 TN) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày