Mây thẻ: Lc 10: 1-9

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-1-2021 – Thứ Ba Tuần 3 TN

Vào nhà, vào thành phố (26.01.2021 – Thứ Ba Tuần 3 TN) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày