Mây thẻ: Lc 10: 1-12

lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 30-9-2021

Như chiên con (30.9.2021 – Thứ Năm Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày