Mây thẻ: Lc 10

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-7-2022 | Chúa Nhật 16 TN

Chỉ có một điều cần (17.7.2022 – Chúa Nhật 16 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Một hôm, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-7-2022 | Chúa nhật 15 TN

Ai là người thân cận (10.7.2022 – Chúa nhật 15 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-1-2022 | Thứ Tư – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh...

Vào nhà, vào thành phố (26.01.2022 – Thứ Tư – Lễ nhớ Thánh Timôthêô và Thánh Titô, Giám mục) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và...
lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 18-10-2021

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2021 – Thứ Hai Tuần 29 TN - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và...
lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 5-10-2021

Chọn phần tốt hơn (05.10.2021 – Thứ Ba Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là...
lời chúa

Lời Chúa Thứ Hai ngày 4-10-2021

Hãy đi và làm như vậy (04.10.2021 – Thứ Hai Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Khi ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-7-2021 – Thứ Năm Tuần 17 TN – lễ Thánh Mácta

Đón Người vào nhà (29.7.2021 – Thứ Năm Tuần 17 TN - lễ Thánh Mácta) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-10-2020 – Thứ Ba Tuần 27 Thường niên

Chọn phần tốt hơn (06.10.2020 – Thứ Ba Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-10-2020 – Thứ Hai Tuần 27 Thường niên

Hãy đi và làm như vậy (05.10.2020 – Thứ Hai Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 25-37 Khi ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-10-2020 – Thứ Bảy Tuần 26 Thường niên

Hớn hở vui mừng (03.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-7-2020 – Thứ Tư Tuần 17 TN – Thánh nữ Martha

Đón Người vào nhà (29.7.2020 – Thứ Tư Tuần 17 TN - Thánh nữ Martha) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3/10/2019 – Thứ Năm Tuần 26 TN

Như chiên con (3.10.2019 – Thứ Năm Tuần 26 TN) Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày