Mây thẻ: Lc 1: 57-66

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-12-2021 | Thứ Năm Tuần 4 Mùa Vọng

Tên cháu là Gioan (23.12.2021 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 57-66 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-12-2020

Tên cháu là Gioan (23.12.2020 – Thứ Tư) Lời Chúa: Lc 1, 57-66 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23/12/2019 – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Vọng

Tên cháu là Gioan (23.12.2019 – Thứ Hai Tuần 4 MV)) Lời Chúa: Lc 1, 57-66 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày