Mây thẻ: Lc 1: 46-56

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-12-2021 | Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-12-2020

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2020 – Thứ Ba) Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 22/12/2018

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2018 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày