Mây thẻ: Lc 1: 39-56

lời chúa

Lời Chúa ngày 31-5-2022 | Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

Maria ở lại độ ba tháng (31.5.2022 – Thứ Ba Tuần 7 PS - Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền...
Đức Mẹ hồn xác lên trời

Lời Chúa ngày 15-8-2021 – Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15-8-2021 – Chúa Nhật 20 TN Năm B: Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-5-2021 – Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên

Maria ở lại độ ba tháng (31.5.2021 – Thứ Hai Tuần 9 TN: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/8/2019 –

Em thật có phúc (15.8.2019 – Thứ Năm - Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 15 tháng 8 năm 2018

Em thật có phúc (15-8-2018 – Thứ Tư: Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56   Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 31 tháng 5 năm 2018

Maria ở lại độ ba tháng Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày