Mây thẻ: Lc 1: 39-45

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-12-2020

Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi (21.12.2020 – Thứ Hai) Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12/12/2019 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng

Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi (12.12.2019 – Thứ Năm Tuần 2 MV) Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3/3/2019

Đạo đức giả (3.3.2019 – Chúa Nhật Tuần 8 TN, Năm C Lời Chúa: Lc 6, 39-45  Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 23/12/2018

Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi (23.12.2018 – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C) Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày