Mây thẻ: Lc 1: 1-4; 4: 14-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-1-2022 | Chúa Nhật 3 TN

Năm hồng ân của Chúa (23.01.2022 – Chúa Nhật 3 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 1, 1-4; 4, 14-21 Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...