Mây thẻ: Lc 1

lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 7-10-2021

Đức Chúa ở cùng Bà (07.10.2021 – Thứ Năm Tuần 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần...
Đức Mẹ hồn xác lên trời

Lời Chúa ngày 15-8-2021 – Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15-8-2021 – Chúa Nhật 20 TN Năm B: Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-6-2021 – Thứ Năm – Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2021 – Thứ Năm - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-5-2021 – Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên

Maria ở lại độ ba tháng (31.5.2021 – Thứ Hai Tuần 9 TN: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-3-2021 – Thứ Năm – Lễ Truyền Tin

Tôi là nữ tỳ của Chúa (25.3.2021 – Thứ Năm – Lễ Truyền Tin. Lễ trọng) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-12-2020

Thiên Chúa viếng thăm (24.12.2020 – Thứ Năm) Lời Chúa: Lc 1, 67-79 Khi ấy, ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-12-2020

Tên cháu là Gioan (23.12.2020 – Thứ Tư) Lời Chúa: Lc 1, 57-66 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-12-2020

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2020 – Thứ Ba) Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-12-2020

Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi (21.12.2020 – Thứ Hai) Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-12-2020 – Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng, năm B

Mừng vui lên! (20.12.2020 – Chúa Nhật Tuần 4 Mùa Vọng, năm B) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-12-2020

Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2020 – Thứ Bảy) Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-12-2020 – Thứ Ba – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội

Đấng đầy ân sủng (08.12.2020 – Thứ Ba – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày