Mây thẻ: Lc 1

lời chúa

Lời Chúa ngày 31-5-2022 | Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

Maria ở lại độ ba tháng (31.5.2022 – Thứ Ba Tuần 7 PS - Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-3-2022 | Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay

Tôi là nữ tỳ của Chúa (25.3.2022 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay - Lễ Truyền Tin) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-12-2021 | Thứ Năm Tuần 4 Mùa Vọng

Tên cháu là Gioan (23.12.2021 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 57-66 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-12-2021 | Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng

Nữ tỳ hèn mọn (22.12.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-12-2021 | Thứ Ba Tuần 4 Mùa Vọng

Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi (21.12.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-12-2021 | Thứ Hai Tuần 4 Mùa Vọng

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa (20.12.2021 – Thứ Hai Tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-12-2021 – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Vội vã lên đường (19.12.2021 - Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C) Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa....
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-12-2021 | Thứ Tư Tuần 2 MV

Đấng đầy ân sủng (08.12.2021 – Thứ Tư Tuần 2 MV – Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần...
lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 7-10-2021

Đức Chúa ở cùng Bà (07.10.2021 – Thứ Năm Tuần 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần...
Đức Mẹ hồn xác lên trời

Lời Chúa ngày 15-8-2021 – Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15-8-2021 – Chúa Nhật 20 TN Năm B: Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-6-2021 – Thứ Năm – Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2021 – Thứ Năm - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-5-2021 – Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên

Maria ở lại độ ba tháng (31.5.2021 – Thứ Hai Tuần 9 TN: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...