Mây thẻ: Lạy Cha Rất Thánh PDF

Lạy Cha Rất Thánh – Vương Diệu

Lạy cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Để con dâng Chua để ngợi khen, để tạ ơn để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian. Lay Cha...

Lạy Cha Rất Thánh – Vương Diệu

Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội nhân gian. Lay cha Rat...

Lạy Cha Rất Thánh PDF

Lạy Cha rất Thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn Con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn để cầu xin, để đền bù muôn tôi lôi nhân gian Lay Cha...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...