Mây thẻ: lập Giáo Phận Hà Tĩnh

giáo phận hà tĩnh

TGM Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về Thánh lễ Tạ ơn công bố...

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ________________ Số: 01/18/TB-TGM Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2018 xem thêm: Thánh lễ kết thúc sứ vụ mục tử...
lập Giáo Phận Hà Tĩnh

ĐTC lập Giáo Phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Giám Mục

https://www.youtube.com/watch?v=FljFwrJo9a8 Ngày 22-12-2018, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã thành lập Giáo Phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, cho đến nay là GM...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày