Mây thẻ: Làm cớ cho anh sa ngã

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24 tháng 5 năm 2018

Làm cớ cho anh sa ngã Lời Chúa: Mc 9, 41-50 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày