Mây thẻ: Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 24-12-2017

Đại lễ đức mẹ hồn xác lên trời

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 24-12-2017

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 24-12-2017, ĐTC mời gọi các hữu noi gương Mẹ Maria đón nhận Chúa vào trong cuộc sống của mình với tất cả lòng khiêm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày