Mây thẻ: kính Lòng Thương Xót Chúa

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020video

Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020

Trực tiếp Đại lễ kính lòng thương xót Chúa 2020. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế vào lúc 16h00, ngày 19-4-2020 tại Vatican Xem thêm: Thánh lễ lúc 5h30 do Đức...
Chúa Giêsuvideo

Trực tiếp Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa

Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa - Thứ Ba - ngày 14-4-2020 https://www.youtube.com/watch?v=_y-mB27yCIY Trực tiếp Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa - Thứ Ba Tuần Thánh vào lúc 3 giờ chiều thứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày