Mây thẻ: kính đức mẹ 2019

Dâng Hoa

Tại sao phải dâng hoa kính Đức Mẹ?

“Ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. (Mt 6,29). Là người Hà Nội, khi còn nhỏ cô có dịp cùng các bạn Công giáo đến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày