Mây thẻ: Kiệu tượng táng xác trong ngày thứ sáu Tuần Thánh tại Malaga

Kiệu tượng táng xácvideo

Kiệu tượng táng xác trong ngày thứ sáu Tuần Thánh tại Malaga

http://conggiao24h.net/wp-content/uploads/2018/04/Kieu-tang-xac.mp4

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 9-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư Tuần 10 Thường niên (Thánh lễ vào lúc 5h00, 18h30) https://www.youtube.com/watch?v=huaQ_NeYzOc Lời Chúa:...