Mây thẻ: kiểm soát phẩm chất

Nhóm trừ quỷ được Vatican công nhận đưa ra các hướng dẫn về “kiểm soát phẩm chất”

Nhóm trừ quỷ được Vatican công nhận đưa ra các hướng dẫn về “kiểm...

Nhóm trừ quỷ được Vatican công nhận đưa ra các hướng dẫn về “kiểm soát phẩm chất” WGPĐL (23.7.2020) - Một nhóm các nhà trừ quỷ được Vatican công nhận đã đưa ra một cuốn cẩm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...