Mây thẻ: Khánh Nhật Truyền Giáo

Alleluia pdf

Alleluia Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo

Alleluia Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo Alleluia Khanh Nhat Truyen Giao
Bài giảng lễ Chúa Nhật 18-10-2020 - Khánh Nhật Truyền Giáo

Bài giảng lễ Chúa Nhật 18-10-2020 – Khánh Nhật Truyền Giáo

GIẢNG LỄ CN XXIX TN A - Khánh Nhật Truyền Giáo. Truyền giáo bằng trái tim - Lm JB. Lê Ngọc Dũng TRUYỀN GIÁO BẰNG TRÁI TIM Hôm nay, chúng ta cầu nguyện sứ mệnh truyền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20/10/2019 – Chúa Nhật Tuần 29 TN, Khánh Nhật Truyền Giáo

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy niệm loan báo Tin Mừng (20.10.2019 – Chúa Nhật Tuần 29 TN, Khánh Nhật Truyền Giáo) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...