Mây thẻ: Khăn Liệm Chúa Giêsu

Tấm khăn liệm thành Torino sẽ được livestream Thứ Bảy Tuần Thánh này để cầu cho đại dịch chấm dứt.video

Trực tiếp Khăn Liệm Chúa Giêsu

Tấm khăn liệm (the Turin Shroud), ghi dấu một người bị đóng đinh và đã được tôn sùng qua nhiều thế kỷ như là tấm khăn liệm xác của Chúa Kitô, sẽ được phát...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày