Mây thẻ: Junipero Serra

Giám mục Wisconsin lên án lời kêu gọi phá hủy các tượng Chúa Giêsu

Giám mục Wisconsin lên án lời kêu gọi phá hủy các tượng Chúa Giêsu

Tượng thánh Junipero Serra ở San Francisco bị kéo đổ bởi những người biểu tình Hôm 24/06, Đức cha Donald J. Hying của giáo phận Madison, Wisconsin, Hoa Kỳ, đã lên án những ý...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày