Mây thẻ: Humbert Kilanowski

Humbert Kilanowski

Cha Humbert Kilanowski, loan báo Tin Mừng qua bóng chày

Một linh mục giáo sư tìm thấy mối tương giao giữa đức tin và môn bóng chày. Cha kết hợp nó vào sứ vụ của mình. Đó là cha Humbert Kilanowski, thuộc Dòng Đa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày