Mây thẻ: hứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 12/12/2018

Ách của tôi êm ái (12.12.2018 – Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày