Mây thẻ: Hồng Y Obando Bravo

Hồng Y Obando Bravovideo

An táng Đức Hồng Y 92 tuổi

Sinh ngày 02/02/1926 tại Libertad, thời học sinh Đức Hồng Y Obando Bravo theo học trường Dòng Salêdiêng mà sau này chính ngài trở thành tu sĩ của hội dòng này. Sau khi theo học...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày