Mây thẻ: Hồng Ân Vĩnh Khấn

Hội dòng Hiệp Nhất: Hồng ân vĩnh khấn

Hội dòng Hiệp Nhất: Hồng ân vĩnh khấn

“Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” là tâm niệm của Chúa Giêsu trong suốt hành trình trần thế. Đây cũng chính là tâm niệm mà 6 dì trong hội dòng...
Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn: Hồng ân Thánh Hiến

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn : Hồng ân Thánh Hiến “Hồng ân Chúa như mưa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay tay …!” Đó chính là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày