Mây thẻ: Hội Scholas Occurentes

Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha cổ võ văn hóa gặp gỡ

ĐTC Phanxicô cổ võ thực thi một nền văn hóa gặp gỡ trong thế giới này, để khỏi sống với nhau như kẻ thù. Trên đây là nội dung sứ điệp Video ngài gửi đến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày