Mây thẻ: Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

WGPHH – “Hãy trở nên chứng tá cho Chúa giữa đời”. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã nhắn nhủ như thế với 13 nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trong Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày