Mây thẻ: Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Nữ tu M. Rosa Lima Matta Nguyễn Thị Xuân Thanh

Cáo phó Nữ tu M. Rosa Lima Matta Nguyễn Thị Xuân Thanh

“Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25) Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình kính báo tin: Nữ...
Nữ tu Rosa Lima Lê Thị Mai

Cáo phó Nữ tu Rosa Lima Lê Thị Mai

“Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25) Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình kính báo tin: Nữ...
Nữ tu M. BÉNIGNA MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ LUYẾN

Cáo phó Nữ tu M. BÉNIGNA MAĐALÊNA NGUYỄN THỊ LUYẾN

“Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11,25) AI TÍN Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình xin kính báo: Nữ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày