Mây thẻ: hoang ki

Nghi thức tẩn liệm Cha Phêrô Hoàng Kymvideo

Nghi thức tẩn liệm, nhập quan và phát tang Cha Phêrô Hoàng Kym

Linh mục PHÊRÔ HOÀNG KYM nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn được Chúa gọi về lúc 10:15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn xem thêm: Cáo phó, tiểu sử, Chương trình an táng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày